INSTRUMENT AVALUACIÓ

INSTRUMENT AVALUACIÓ

Sessió 5

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT:

Descriure els principals fets de la Segona Guerra Mundial, tot explicant-ne la jerarquia causal, comentant-ne diversos aspectes històrics particulars del context militar; reflexionarde les seves repercussions o conseqüències.
 Exposar els fets rellevants de com certes persones justificaren l’Holocaust nazi

Exercici 4: Analitza el contingut del text i extreu-ne les teves pròpies valoracions.

Docs 11-13 Un capitalista, un estudiant i un obrer expliquen per què van donar suport al partit nazi

Nosaltres, els Krupp, no som idealistes, sinó realistes. Pensàvem que Hitler ens donaria la possibilitat de tenir un desenvolupament sa. Nosaltres volíem un sistema que funcionés bé i que ens donés els mitjans per treballar tranquil·lament.

Declaracions de l’empresari Krupp en el procés de Nuremberg, 1946

Jo no vaig ser pressionat perquè m’adherís a les Joventuts Hitlerianes ni pel meu pare ni per ningú. […] Jo mateix vaig decidir fer-ho, simplement perquè tenia ganes de formar part d’una associació de joves en la qual pogués lluitar per un ideal nacionalista. Les Joventuts Hitlerianes organitzaven campaments i excursions, i feien reunions de grup. Hi havia nois de tots els nivells socials, sobretot petitburgesos i obrers, i a més no es feia cap distinció de classe, cosa que m’agradava molt.

Entrevista a un antic membre del partit nazi, 1960

La primavera del 1932, els nazis van fer les primeres temptatives per establir cèl·lules entre els obrers dels ferrocarrils. Ja hi havia bastants nazis entre els directors, els tècnics i els oficinistes. Des del 1931, hi havia caps de servei que vetllaven perquè els obrers que pertanyessin a les «camises brunes» gaudissin de privilegis. […] Al final de la primavera del 1932, tots els obrers socialistes van haver de firmar un paper que els retirava la titulació. […] Finalment va arribar l’ordre: «S’hi han d’inscriure [al sindicat nazi] o seran destituïts».

W. ALLEN, Un petit poble nazi (1930-1935), 1967

NOM ALUMNE

Presentació

0 – 2

Cohesió

0 – 2

Coherència

0 – 2

Léxic

0-2

Ortografía

0 – 2

NOTA FINAL

Font: Entrega de fotocòpia, materials didàctics

Criteris avaluació generals.

A) Avaluació inicial: Nota global, observació d’àrea i observació de tu- toria. La nota global,

Rúbrica:

clip_image002