Exemplos de exercicios en relación cos criterios de avaliación para a inclusión 11