Tema 31 – La infancia en situación de riesgo social: indicadores. El maltrato infantil: indicadores. Servicios especializados dentro de una política de bienestar social: adopción, acogimiento familiar, centros de acogida e intervención con las familias. Referencias legislativas.

Tema 31 – La infancia en situación de riesgo social: indicadores. El maltrato infantil: indicadores. Servicios especializados dentro de una política de bienestar social: adopción, acogimiento familiar, centros de acogida e intervención con las familias. Referencias legislativas.

Entenem per risc social, la limitació d’oportunitats per desenvolupar-se en una societat i moments concrets. Interacció individu/societat amb dificultats.

Seguidament s’exposen una sèrie de variables que correlacionen amb determinades conductes desadaptades.

Situacions personals del noi

§ maltractament físic, psíquic i sexuals

§ ser desatesos

§ nens amb problemes emocionals

§ consums de substàncies nocives

§ nens sota mesures judicials

Situacions familiars

§ famílies que tenen algú institucionalitzat

§ familiars amb malaltia mental

§ progenitors amb problemes de dependència a la drogues

§ famílies amb algú a la presó

§ famílies amb situació econòmica molt baixa

§ famílies amb problemes de violència domèstica

§ habitatges deficients

§ famílies prematures.

Situacions del medi social:

§ entorn social on hi ha poques imatges o situacions positives i agradables

§ entorns socials amb manca d’equipaments per a nens i joves

§ presència de grups de gent fent activitats marginals

§ pocs recursos educatius i culturals

§ alts índexs de delinqüència i atur

Font: ICASS Infància i risc: Dades bàsiques per a l’estudi de situacions i context de risc social per a infants i joves. DGAI. Generalitat. Abril 1980.

Maltractament Infantil

Segons el sistema català de protecció a la infància i adolescència, un infant és maltractat quan és objecte de violència física, psíquica i /o abús sexual. També si pateix de manca d’atencions per part de les persones o de les institucions de les quals depèn per al seu desenvolupament.

Símptomes indicadors:

§ Variacions de la conducta normal de forma no previsible

§ Fracàs escolar

§ Trastorn del comportament

§ Trastorn d’alimentació, son, esfinters.

§ Conductes massa adultes o infantils

§ Conductes sexualitzades ( cas abús sexual)

§ Coneixements impropis

§ Malaltia sicosomàtica

Signes físics

§ Lesions a la pell, ferides,…

§ Manifestacions de negligència

§ Dificultats per caminar, fer pipi o casa ( abús sexula)

§ Infeccions genitals.

Solen passar segons fons de DGAI en un 81% en l’àmbit familiar i en un 20% en l’àmbit extrafamiliar.

Associacions i llocs de referència:

ACIM.: Associació catalana de la infància maltractada. Equip interdisciplinar.

EAIA: Equips d’atenció a la infància i adolescència. Depenen dels consells comarcals. Avaluacions de situacions de maltractament. Assessorament. Programes de prevenció. Vinculats fortament als Serveis d’Atenció Primària.

Normativa TSJC ( Tribunal Superior de Justícia Català)

Drets infants redactats a la Constitució i a la convenció dels Drets del Nen (1989)

Hospital de Sant Joan de Déu. Unitat Funcional d’Atenció al Menor Maltractat.