Tema 53 – El cuento: su valor educativo en los programas de intervención infantil. Tratamiento de un cuento: técnicas de narración. Géneros de cuento. Criterios de selección de cuentos. El cuento como recurso globalizador. El rincón de los cuentos.

Tema 53 – El cuento: su valor educativo en los programas de intervención infantil. Tratamiento de un cuento: técnicas de narración. Géneros de cuento. Criterios de selección de cuentos. El cuento como recurso globalizador. El rincón de los cuentos.

Valor educatiu del conte:

Estimulador de la fantasia. Per la seva varietat temàtica, d’ambients, de situacions i de personatges obren a l’infant un ampli ventall de possibilitats.

Estimulador del llenguatge

Transmissor de coneixements i de tradicions i de valors

Pas previ a la lectura

Diversió

Estimulador d’un centre d’interès.

Tècniques per explicar contes. Com narrar contes

Un conte per a poder ser explicat cal que tingui un argument, que podria ser la forma tradicional: presentació dels personatges i problema, acció dels protagonistes i desenllaç. El que és més important és que els protagonistes facin o actuïn, que es vegin implicats en alguna situació.

Cal que se segueixi un fil argumental, i quant més petits són els oients, menys ens hem de perdre en accions o anècdotes marginals.

Que agradi al narrador i tenir una mica d’entrenament.

Veus, gesticulacions, ulls, mans, … d’acord amb allò que estem explicant

Ritme vocal, fer pauses, …

Transmetre sentiments, imitacions de sons i veus per crear climes.

No val explicar un conte si nosaltres no el sabem abans, no hi ha lloc per improvitzacions.

Cal anar variant el tipus de contes amb molts diferents protagonistes i moltes aventures, situacions o accions diferents. No podem sempre explicar ni ensenyar el mateix.

Classificació dels contes:

Cal fer una classificació el màxim de polivalent, de la qual triar-ne quin és el conte que més ens interessa d’acord el moment o l’activitat.

Tres eixos són bàsics: edat, àrea geogràfica d’on prové el conte, i temàtica.

Segons Sara C. Bryant per a nens petits ens aconsella: historietes ritmades historietes versificades relats d’història natural, on els animals són personificats; senzills contes populars.

Característiques dels contes per a nens i nenes de 0-6 anys.

Format manipulable

Contingut basat en la imatge, preferentment il·lustracions que li siguin familiars i quotidianes. Dibuix gran i de qualitat.

Colors, no cal que responguin sempre a la realitat.

Evolució dels infants davant dels llibres.

Els petits manipules llibres com un simple joc d’imitació. La relació amb el llibre adquireix importància quan l’infant descobreix que pot mirar dins el llibre. Generalment aquesta descoberta la fa al costat de l’adult. La lectura es converteix en un moment privilegiat en el que el nen expressa intel·ligència i afectivitat.

Llibres per a nadons.

Cap als 18 m. llibre ben senzill, amb imatge llegibles, amb un tema central, formes senceres i netes, paginat ben clar, format reduït. Lectura a la falda, o en rotllana petita:.

Relació triangular: adult, nen i llibre.

Contes a l’escola bressol i parvulari

El conte neix a qualsevol moment, no es pot tenir molt previst que tal dia, a tal hora explicarem un conte, ja que potser els nens prefereixen pintar.

El conte que estimula un centre d’interès: quan es vol estudiar una cosa, el conte ens serveix sovint com a eina per despertar l’interès per allò que volem explicar.

Conversem al voltant del conte un cop l’hàgim explicat. Si els ha agradat, per què, com s’imaginen el gos, … així aconseguirem desvetllar actituds, iniciatives… i ajudarem a comprendre situacions.

Una bona manera d’ajudar a la interiorització és el fet de representar el conte

Inventar contes

Il·lustrar contes: els agrada dibuixar allò que han escoltat.

Conte com a recurs globalitzador:

Les àrees de treball a partir d’un conte són:

1. PERCEPCIÓ I COMPRENSSIÓ AUDIRIVA I VISUAL

– Observar objectes i éssers.

– Reconèixer sons i veus.

– Associar elements a la vida real.

2. EXPRESSIÓ ORAL

– Pronunciació

– Potenciar el vocabulari.

– Fomentar el diàleg.

3. PREPERACIÓ PER A LA LECTO-ESCRIPTURA.

– Comprensió

– Identificació

– Diferenciació

– Classificació

– Associació

– Seriació

– Adquisició de l’esquema corporal: localització espai- temporal.

4. ÀMBIT PSICOAFECTIU

– Significació dels valors humans.

– Assumpció de rols.

– Desenvolupament social: participació.

– Expressió de sentiments.

5. CREATIVITAT

– Vehicle de creativitat a través de la imaginació.

Per a que una història mantingui veritablement l’atenció dels infants, ha de divertir-lo i excitar la seva curiositat. Però per a enriquir la seva vida ha d’estimular la seva imaginació , ajudar i desenvolupar el seu intel·lecte, i a classificar les seves emocions, ha d’estar d’acord amb les seves ansietats i aspiracions; fer-li reconèixer les seves dificultats, al mateix temps que li suggereix solucions als problemes plantejats.

Allò que no aconsegueix despertar l’interès de l’infant és allò que no correspon a cap necessitat d’aquest. Això pot passar perquè ja ha superat l’estadi a que correspon el conte o perquè encara ni hi ha arribat.

En general a l’infant li agraden:

1. Contes sobre altres infants: especialment aquells en els quals els infants fan coses que no poden fer però que els agradaria fer. Contes en els quals els infants fan el mateix que ells , sobre tot quan són els protagonistes.

2. Contes d’intriga, amb les seves sorpreses. Però, les incògnites s’han de resoldre a l’acabament amb un final feliç.

3. Contes graciosos: el motiu de riure ha de passar-li a una persona o un animal.

4. Contes sobre animals : tant si est tracta de la vida d’aquests o apareixen personificats.

5. Contes realistes: sobre ells mateixos o sobre la infància d’algunes persones com per exemple el mestre.

6. Contes reiteratius: amb frases a les quals s’atribueixen virtuts màgiques.

Racó del conte.

El racó del conte ensenyarà a l’infant a respectar, valorar i estimar els llibres, com a mitjans d’informació, relació i comunicació.

El nen, alhora, coneixerà a través de les formes, les figures i les imatges, el missatge gràfic que li comunica una altra persona.

És important, que ja de petit, l’infant tingui els llibres a l’abast, perquè els llibres li seran per sempre una eina habitual. En aquesta etapa ha de poder-los fullejar, observar i tocar.

Pel nen que no sap llegir, el llibre té un sentit màgic: dibuixos familiars, situacions conegudes, il·lustracions i fotografies que li desperten la imaginació, el record, la creativitat…. i fan que vagi adquirint el gust i el desig de llegir, d’escoltar un conte, de relacionar-se…

Els contes que hi tindrem en el racó no tindran lletra, sinó il·lustracions o fotografies motivadores. En la classe dels més grans poden aparèixer les primeres paraules, a fi de poc a poc preparar-los pel pas al parvulari i al pas a la lectura..

Els objectius que es treballen:

Afavorir la capacitat lectora i la manipulació i ús del llibre. Es desenvolupen les àrees següents:

Psicomotricitat: precisió, prensió, lateralitat, percepció figura/fons, percepció espacial,percepcióvisual.
Llenguatge: representació, imaginació, índex d’atenció voluntària, interpretació de imatges, memòria, vocabulari,..

Hàbits: d’ordre, d’autonomia, de relació, d’escoltar, d’estar atent…

Material: llibres que poden ser il·lustra o amb text acompanyat.

Contingut variat i divers: contes populars, de situacions quotidianes, d’art…

Per posar els llibres a l’abast del nen tenim més d’una solució didàctica, però cal tenir en compte que la disposició ha de ser adequada a l’alçada de l’infant i que les portades han de ser ben visibles:

a) penjats en un penjacontes, que consisteix en un llistó horitzontal de 1 a 1’5m. d’allargades per un 5 cm. d’amplada, clavat a la paret. A cada extrem hi haurà un llistó vertical d’uns 20-25 cm.. d’alçada i perquè no caiguin els llibres, una goma elàstica d’un extrem a l’altre.

b) Col·locats en una doble porta que s’obre en forma de llibre i arrepenjada a la paret. Cada porta estarà dividida en llistons que faran de prestatges.

Els nens s’asseuran a terra, sobre la colxoneta, o coixins o cadires.

Per organitzar el racó dels contes, cal tenir en compte dues qüestions:

Els nens no saben llegir i encara tenen dificultats de precisió en aspectes de psicomotricitat .

Per anar al racó dels contes cal tenir les mans netes,

S’ha d’insistir en el respecte pel company que està mirant contes.

Si es treballa per racons cal portar-ne una avaluació i control del racó.

BIBLIOGRAFIA

Gianni Rodari ” la gramàtica de la fantasia”

Sara C. Bryan ” com explicar contes”

C. Figueras, i M. Antònia Pujol ” els racons de treball”

Díaz Plaja, A. Cómo organizar la biblioteca del aula. Escuela Española. Madrid,1992.

Articles d’infància que es podrien buscar:

Infància 1: Ros Roser “El racó del conte”, ” en Patufet. El conte dirigit a un grup de lactants” pàg 42-47