tema 27 orientación educativa Tag

Orientar té relació amb possibles itineraris de les persones i amb opcions respecte a camins alternatius. La mateixa vida és concep com un itinerari determinat, entre diferents itineraris possibles, on els alumnes han de ser orientats. L'orientació consisteix en la pròpia educació sota...

Decret d'ordenació de l'ESO de Catalunya es recull que una de les opcions bàsiques alhora de dissenyar aquest curricular ha estat la necessitat d'adaptar l'ensneyament a les exigencies del mon del treball , reforçant els aspectes d'orientació professional i de formació...

En los últimos años se viene produciendo un profundo cambio y expansión que afecta tanto al ámbito como a la naturaleza de la orientación. Del énfasis en la rehabilitación o curación se ha pasado a la prevención, lo cual lleva consigo la actuación en numerosos...