Tag Archives: tema 27 orientación educativa

Tema 27A – Orientació escolar. Assessorament i consell sobre itineraris educatius en concordància amb les aptituds i motivació del alumnes en l’educació secundària. Optativitat, modalitats de batxillerat, cicles de formació professio­nal.

Orientar té relació amb possibles itineraris de les persones i amb opcions respecte a camins alternatius. La mateixa vida és concep com un itinerari determinat, entre diferents itineraris possibles, on els alumnes han de ser orientats. L’orientació consisteix en la pròpia educació sota…

Tema 27B – Orientació escolar. Assessorament i consell sobre itineraris educatius en concordància amb les aptituds i motivació del alumnes en l’educació secundària. Optativitat, modalitats de batxillerat, cicles de formació professional.

Decret d’ordenació de l’ESO de Catalunya es recull que una de les opcions bàsiques alhora de dissenyar aquest curricular ha estat la necessitat d’adaptar l’ensneyament a les exigencies del mon del treball , reforçant els aspectes d’orientació professional i de formació…

Tema 27 – El asesoramiento sobre itinerarios educativos acordes con las aptitudes y motivación de los alumnos en la educación secundaria: optatividad, modalidades de bachillerato y ciclos de formación profesional.

En los últimos años se viene produciendo un profundo cambio y expansión que afecta tanto al ámbito como a la naturaleza de la orientación. Del énfasis en la rehabilitación o curación se ha pasado a la prevención, lo cual lleva consigo la actuación en numerosos campos antes…