tema 28 orientación educativa Tag

El desenvolupament professional, la formació professional i l'orientació vocacional estan, evidentment interrelacionats i són part del desenvolu­pament humà. El 1973 la "National Vocational Guidance Association" exposà en un document de definició de principis la necessitat...

Unitats: Les expectatives Professional i Formatives.El procés d'elecció profesional. Factors personals en la pressa de decions i l'elecció profesional. Itineraris formatius de l'educació post-obligatoria. Les diferents families professionals. El projecte personal formatiu...