tema 29 orientación educativa Tag

Qualsevol exposició d'un tema sobre assessorament i aconsellament sobre estudis superiors i orientació professional, cal que parteixi d'un reconeixement dels límits, del terreny que cobreix el procés orientador a l'escola...

A les orientacions pel desenvolupament del curriculum a l'ESO es considera que l'acció tutorial ha de concretarse en una tasca orientadora en una triple vansant d'orientació personal, escolar i acadèmica i professional...