tema 42 orientación educativa Tag

La innovació és un procés en el que entren en joc múltiples factors i variables. Precisa­ment, en la mesura en que es tracta d'un procés, la innovació és molt més que la mera elaboració per experts d'un programa o d'un projecte o d'un simple disseny...