Ejercicios – Matemáticas

Actividades de introducción

O concursante aínda non empregou comodíns e decide gastar o do público. Hora de pensar. ¿Quén credes que desenvolveu o cálculo de probabilidades? Poremos en común as respostas a ver se esta clase sería un bo público…

Ejercicios de ampliación

D. Ramón vive en Ferrol y D. Xosé en Lugo. A distancia que separa ambas cidades é de 120 Km. Vanse a atopar nun punto M dunha carretera que une as cidades. O coche de Ramón consume 6 l/Km e o de Xosé 9 l/km. O problema é calcular a distancia…