tema 14 orientación educativa Tag

Entesa així, l'educació és quelcom més ampli que l'escolarització, doncs educar no consisteix solament en transmetre certs continguts o informacions, sinó també a rebre un seguit de valors i a desenvolupar certes actituds vers elles que, plegats, contribueixen...