tema 31 orientación educativa Tag

Unes de les preocupacions dels ensenyants és com augmentar les habilitats del pensament. S'han fet moltes experiències, i moltes de les quals tenen caracterís­ti­ques comunes, però també tenen diferències que les fan distintes. L'estudi del desenvolupament...