tema 40 orientación educativa Tag

La llei atribueix una singular importància a l'avaluació general del sistema educatiu, i per aquest motiu crea l'Institut Nacional de Qualitat i Avaluació. L'activitat avaluadora és fonamental per analitzar en quina mesura els diferents alements dels sistema educatiu estan contribuint a la consecució...

Enseñanza: comprende la evaluación tanto de la organización escolar del centro como tal a la evaluación de las actividades educativas y práctica educativa del profesor en el propio aula, pasando por la evaluación de los proyectos curriculares, programaciones, materiales...