tema 46 orientación educativa Tag

A nivell d'Estat, l'atenció als disminuïts era purament caritativa i assistencial fins ben entrat el segle XX. Però, en realitat, l'interès per l'Educació Especial no sorgeix fins que l'ensenyament esdevé obligatori. Des del punt de vista legal, es publiquen...

La importancia de este tema reside en el conocimiento del significado de los términos Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Necesidades Educativas Especiales, y de los principios generales para la intervención educativa. En relación con ello, el profesorado de orientación educativa...