Tema 63 orientación educativa Tag

Al llarg del període de les operacions concretes, el subjecte ha fet un gran nombre d'adquisicions, per la qual cosa podriem deduir que en aquesta etapa operacio­nal ha completat el desenvolupament de la seva inte­l.ligència...