Tag Archives: unidades didácticas tecnología

Barrera electromagnetica

Se trata de idear, diseñar, planificar y construir una maqueta de UNA BARRERA ELECTROMECÁNICA con diversos materiales disponibles, que cumpla las siguientes condicione…

El ordenador y sus aplicaciones

Identificación de los distintos componentes físicos de un sistema informático: conexión, instalación y arranque del sistema informático, así como conocimiento y utilización correcta del teclado…

TECNOLOGIA I L’ÉSSER HUMÀ

En aquesta unitat es treballen aspectes lligats a la llum i la il·luminació a l’habitatge e introdueix els fonaments del circuit elèctric com a eina per a l’estudi de les instal·lacions elèctriques.

CIRCUITS PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS

En aquesta unitat es treballen tractarem els circuits neumàtics e hidràulic . Aquesta UD es un seguiment de la UD de pneumàtica i hidràulica anterior on es relataven lleis i càlculs que fonamenten els principis que anem a possar en pràctica…