Otros documentos – Matemáticas

No último tempo os accidentes orixinados nestos adminículos experimentaron un crecemento expoñencial, algúns con resultados de morte outros de intervencións neuroquirúrxicas e hospitalizacións prolongadas. Dada a alarmante cantidade de accidentes nestes xoguetes, aos cales se lles agregaron recentemente os monopatíns, é preciso insistir nas normas de seguridade...