Temario en Catalan- Educación Infantil

Com ens diu l’article 7 de la LOGSE l’EI ha de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, cognitiu , social i moral de l’infant, el paper de l’expressió corporal , que l’actual disseny curricular de Catalunya inclou en l’àrea I, és determinant ja que ofereix mitjans...

La major influència correspon a la televisió, per la riquesa de codis utilitzats i hores dedicades al seu consum a la majoria de llars. La televisió ofereix una visió parcial i deformada de la realitat, que rebuda pel nen i no compresa per l’entorn, família...