Temario en Catalán – Educación Primaria Música

Tema 2 – La melodía en la educación musical.

Què es això que estic sentin? Segur que cadascú de nosaltres estem pensant en alguna música. Jo crec (almenys a mi em passa) que tots els musics tenim sempre una música la cap, una música que encamina el nostres passos, a vegades els marca, no sempre es la mateixa…

Tema 3 – La modulación.

Des del segle XVIII la música occidental s’elabora o compon sota el domini de l’harmonia tonal i les seves regles. Durant tot aquest temps hi ha una lògica evolució, que culminarà amb la superació o «destrucció», que no desaparició, de la tonalitat, que era el marc…