tema 11 orientación educativa Tag

La teoria de Piaget es basa en el supòsit que les persones creen activament el seu propi coneixement, actuant sobre objectes, éssers humans i idees i observant els efectes d'aquestes accions. Es tracta d'un procés d'adaptació (a través de l'assimilació i de l'acomodació) i de...

Se divide en Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria, que engloba el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio...