tema 15 orientación educativa Tag

Tot i que sovint és ben possible que no sapiguem massa bé que significa una escola progressista, també és cert que els ideals de justícia i emancipació, íntimament lligats als de la igualtat i la no discriminació, no podem considerar‑los aliens a la tasca escolar...