tema 24 orientación educativa Tag

La Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu fixa en el Títol IV, referit a la qualitat de l'ensenyament, que "les Administracions educatives garantiran l'orientació acadèmica, psicopedagògica i professional dels alumnes, especialment en allò que fa referència a les...