tema 39 orientación educativa Tag

L'avaluació psicopedagògica s'entendrà com un procés d'obtenció d'informació amb la utilització de la qual es pot formular judicis que serveixen per prendre decisions referent a algun alumne donat que el seu procés d'aprenentatge presenta alguna alteració significativa o requereix...