tema 48 orientación educativa Tag

Amb la realitat de la integració d'alumnes amb necessi­tats educatives especials en escoles ordinàries, el professorat i, conseqüentment les escoles, han hagut de diversificar les seves estratègies d´ensenyament per tal de garantir la millor atenció a tot l'alumnat...