Temario en Catalán – Pedagogía Terapéutica

Entre les principals funcions dels educadors es troba la de realitzar les programacions, en les quals es planifiquen i distribueixen els objectius i continguts d’aprenentatge i es temporitzen les activitats d’aprenentatge i avaluació corresponents a un curs escolar...

En el centre educatiu, la persona que manté una relació més estreta amb l’infant és el mestre i, encara més, el tutor. El nen o nena fora del seu ambient familiar, estableix una relació afectiva amb el mestre. És per això que el docent ha...

Ja sabem que la privació parcial o total del sentit de la vista, determina unes característiques específiques en alguns aspectes del desenvolupament evolutiu en aquells alumnes que les presenten, per la qual cosa cal una adequada intervenció educativa amb els...

Per tant, conèixer les causes, conceptes i classificacions ens pot guiar en algun moment donat, però no ens serveix com a base de la nostra intervenció: el què hem de fer, com a mestres d'educació especial, és avaluar com afecten les limitacions motrius dels nens...

Actualment la literatura infantil té un digne reconeixement. A això ha contribuït que escriptors consagrats hagin escrit literatura que poden llegir o escoltar els més petits, i a la innegable qualitat de determinats autors que escriuen exclusivament llibres per a nens...

Ens centrarem ara en el moment en què el nen amb retard mental accedeix a la nostra classe. Ja hem establert les seves necessitats educatives i les seves competències curriculars. Ara, hem d'adaptar la seva realitat al nostre centre, grup i programació d'aula....

L’expressió corporal està avui dia molt més valorada que anys enrere. Moltes vegades el joc simbòlic és sinònim de joc dramàtic. Tots dos fan referència al joc conscient del nen en la representació dels rols socials. Els infants es manifesten i es comuniquen no tan...

El llenguatge plàstic és un dels mitjans de comunicació de què disposa l’infant per expressar tot allò que va coneixent tant del seu món intern com del seu món extern. Els nens i les nenes, a partir del llenguatge plàstic, poden descriure vivències, pensaments, sentiments...

Encara que sembli que els nens precoços, amb talent i superdotats no puguin estar considerats nens amb n.e.e., en l’actualitat aquests nens es consideren en la mateixa terminologia. Amb la LOGSE es pot observar que no fa menció explícita del tema que ens ocupa...