Tag Archives: tema 1 orientación educativa

Tema 1 – Fundamentació y pedagogia del curriculo. La font psicològica del currículum. Elements de psicologia evolutiva cognitiva i de l’aprenentatge que contribueixen al disseny i desenvolupament curricular en els seus diferents nivells.

En relació al currículum, Coll (1986) continua afirmant que les informacions que proporciona l’anàlisi psicològica són útils per seleccionar objectius i continguts, per establir seqüències d’aprenentatge que afavoriran al màxim l’assimilació significati­va de decisions respecte…

Tema 1 – Fundamentación y pedagogía del currículo. Aportaciones de la psicología y ciencias de la educación al diseño curricular en sus distintos niveles.

La utilización de este término en nuestro país es reciente, pero se ha convertido en un término que invade y aparece en todo aquello referente a la educación: revistas de educación, títulos de los libros, conversaciones de los docentes. Su difusión se desencadenó con el art. 4 de la LOCE…