tema 38 orientación educativa Tag

En la nostra societat, l'avaluació entesa com la realització d'un conjunt d'ac­cions adreça­des a recollir una sèrie de dades sobre una persona, fet, situació o fenòmen per emetre un judici valoratiu que alhora permetrà la presa de deci­sions, és un element molt necessari en un...