Tema 51 orientación educativa Tag

A partir d'un marc conceptual que quedarà definit en el primer punt, el segon intentarà "traduir" en forma de necessitats educatives especials aquelles dificultats més importants en el procés d'aprenentatge‑desenvolupament...