Tema 67 orientación educativa Tag

La família constitueix el primer context socialitzador del nen perque és on es realitzen els primers aprenentatges, on s'estableixen els primers vincles emocionals que són fonamentals per la vida futura i on es propicia la incorporació...