tema 12 orientación educativa Tag

Cada societat considerada en un moment donat del seu desenvo­lupa­ment, té un sistema d'ensenyament que s'imposa a tots els individus amb una força general­ment irresistible. Es inútil creure que podem educar als nostres fills com vulguem. Existeixen costums amb els que...