Temario de Orientación Edicativa – en Catalan

Tema 36 – Relació de teoria i pràctica a l’educació.La investigació educativa. El professors com a investigadors de la seva pròpia pràctica.Principis i mètodes de la investigació a l’acció.

De la mateixa manera que a les societats modernes el desenvolupament tècnic ha estat molt lligat a l’esforç sistemàtic d’aplicació dels progressos i avenços científics i, a cops, “agosarada”, podríem entendre que en el món de l’educació hi ha un munt de recursos que poden ésser…

Tema 38 – Principis i models generals d’ avaluació en educació. Les seves finalitats i els seus tipus. L’avaluació en el procés educatiu i en la presa de decisions curriculars.

En la nostra societat, l’avaluació entesa com la realització d’un conjunt d’ac­cions adreça­des a recollir una sèrie de dades sobre una persona, fet, situació o fenòmen per emetre un judici valoratiu que alhora permetrà la presa de deci­sions, és un element molt necessari en un món…

TEMA 39 – Avaluació psicopedagògica:Avaluació de la capacitat intelectual, de les aptituds bàsiquesi d’altres característi­ques personals relacionades amb l’aprenentat­ge. Instruments i tècniques d’aquesta evaluació.

L’avaluació psicopedagògica s’entendrà com un procés d’obtenció d’informació amb la utilització de la qual es pot formular judicis que serveixen per prendre decisions referent a algun alumne donat que el seu procés d’aprenentatge presenta alguna alteració significativa o requereix…

Tema 40 – Avaluació del procés d’ensenyament: Avaluació dels projectes curriculars, de les programacions, dels materials curriculars de l’activitat educativa i de l’organització escolar.

La llei atribueix una singular importància a l’avaluació general del sistema educatiu, i per aquest motiu crea l’Institut Nacional de Qualitat i Avaluació. L’activitat avaluadora és fonamental per analitzar en quina mesura els diferents alements dels sistema educatiu estan contribuint a la consecució…