Temario de Orientación Edicativa – en Catalan

Tema 65 – Formació Professional -de base i específica- i preparació per a la transició de la vida activa en alumnes amb necessitat educatives especials i en els que no arriben asls objectius de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

La Formació Professional de Base, no és una Formació Profes­sional Ocupacional, sino és una formació impartida als Centres de Secundària amb l’objecte de pre-parar als alumnes per a estudis universitaris i per a sortides professionals