Temario de Orientación Edicativa – en Catalan

Tema 65 – Formació Professional -de base i específica- i preparació per a la transició de la vida activa en alumnes amb necessitat educatives especials i en els que no arriben asls objectius de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

La Formació Professional de Base, no és una Formació Profes­sional Ocupacional, sino és una formació impartida als Centres de Secundària amb l’objecte de pre-parar als alumnes per a estudis universitaris i per a sortides professionals

Tema 66 – El paper de la família en l’educació. Col.laboració de Professors i Pares en les diferents etapes educatives, principalment a l’educació infantil. Formes de treball amb els pares.

La família és qui té la màxima responsabilitat en l’educació dels seus fills. La família i l’escola són punts de referència dels alumnes durant el seu creixement. Són els dos nuclis fonamentals que intervenen en la seva educació, la relació adequada…