Temario de Orientación Edicativa – en Catalan

Tema 44 – La construcció de la intel.ligència i de la personalitat en la interacció social. El paper dels companys en l’experiència educativa i en l’aprenentatge.

Entre els experts no hi ha un consens sobre el concepte d’intel.ligència: el que per a uns és una capacitat d’abstracció (Terman), per a d’altres és un instrument que prediu l’èxit (Wechsler) i per a d’altres és un objecte de coneixement (Piaget).De tota manera, molts autors consideren…

Tema – 47 La organizació de l’educació especial. Aules i centres específics, integració d’alumnes amb necessi­tats especials a l’escola ordinària. Principis i mètodes de la integració escolar. Criteris d’escolaritza­ció.

Circular de 4 de setembre de 1981 de la Secretaria General Tècnica que es-estableix criteris d’actuació en el camp de l’educació especial i en la qual s’introdueix un concepte més ampli i més flexible de l’educació especial que s’enten com “totes aquelles ajudes que cal donar a l’infant…

Tema 49 – Adaptacions curriculars: Conceptes i principis generals. Adaptacions curriculars significatives per als alumnes amb necessitats educatives especials i les seves classes. Accés al currículum, adaptacions metodològiques, en continguts, en avaluació.

Per adaptació curricular s’enten els tipus i nivells d’ ajut pedagògic adreçat als alumnes que el necessiten en un moment donat de la seva d’escolaritat per tal de poder accedir el millor i fàcilment possible al currículum normalitzat. Els alumnes presenten diversitat en el seu procés d’aprenentatge