unidad didáctica filosofía Tag

Tot seguit presentarem el nuclis temàtics que haurem de tractar en l’exposició d’aquesta unitat didàctica dedicada a la teoria política de Nicolàs Maquiavel. El text bàsic és El príncep, encara que el professor utilitzarà bibliografia secundària sobre Maquiavel...

A continuació, exposarem les distintes unitats temàtiques o de contingut que composen aquesta unitat didàctica dedicada a la teoria de les causes (l’etiologia) aristotèlica. El text central serà el priemr llibre de la Metafísica, concretament els primers capítols d’aquest...

El contingut central d’aquest unitat són els conceptes aristotèlics de potència i acte, que serviran per complementar la concepció de la filosofia que s’havia esbossat en la unitat anterior sobre la saviesa i la teoria de les causes. Per a l’exposició dels temes seguriem...

La unitat temàtica següent està concebuda com un complement secundari a l’anterior, i per això se li dedicaran menys sessions i tindrà un paper menor en l’avaluació. Està dedicada a la filosofia pràctica de Hume, a la seua teoria de la llibertat, a la seua...

Aquesta unitat didàctica haurà d’estar dirigida a l’estudi sistemàtic de Hume, a qui prendrem com a autor clau en l’empirisme britànic del s. XVIII, especialment estarem interessats en les seues tesis sobre teoria del coneixement, les seues alternatives als sistemes...