Author: Laura Gonzalez

L'expressió corporal, però queda inclosa en l'àrea I tant en el vessant del control del cos i de l'organització d'habilitats motrius, com en l'aspecte d'expressió i manifestació corporals, i d'exploració de les possibilitats del cos a tots nivell...

El marginal es troba fora de la “normalitat” del grup. Les seves desavantatges econòmiques, socials, educatives, sanitàries i culturals fan que el marginal sigui un inadaptat social; no participa en la vida comunitària ni dels bens...

Es cau en un error greu i freqüent: començar pel nivell de l’activitat, i, només és porteriorment quan es fa un aanàlisi de la realitat i un plantejament d’objectius que busquen justificar allò que la intuïció ha establert...

La família a més tenir una estructura composta pels rols i funcions de cada un dels seus components, pot contemplar-se com a procés. Com a tal procés , la família evoluciona amb el temps , a mesura que es desenvolupen i evolucionen...

Fa més de trenta anys que HOPPOCK (19963) ja feia referència a las diferents variables que intervenen en la inserció laboral, donant molta importància a la “informació ocupacional” així com a les pròpies actituds, habilitats, limitacions...

La intervenció del Tècnic superior en I.S.(integració social) , en la modalitat de l’àmbit educatiu, adquireix característiques diferencials segons sigui el servei o prestació on intervé. No obstant, la seva funció és clara ; com a professional...