Author: Laura Gonzalez

Entenem per risc social, la limitació d'oportunitats per desenvolupar-se en una societat i moments concrets. Interacció individu/societat amb dificultats...

L'obra és un tractat d'educació, sobre l'art de l'educació. Un art que ha d'imitar a la natura. L'educació és un procés cíclic i integral, "tot per tothom". Integració de l'aprenentatge, apunta a ensenyar primer els principis generals i després...

El desenvolupament comporta la participació dels processos adquisitius socials que interactuen estretament amb els processos maduratius...

Una idea nuclear que informa el disseny curricular de base és que no existeix un mètode únic. Els mètodes no són bons ni dolents en termes absoluts, sinó en funció del tipus d’ajuda pedagògica que ofereixen responguin a les necessitats...

A nivell general tota institució necessita un projecte per poder funcionar. Segons el tipus de centre , aquest projecte es concreta en programacions que s’adapten a les necessitats de cada un dels grups ( centres educatius)...

L’avaluació que es fa dels infants en aquestes edats pot tenir unes conseqüències i una influència decisiva en el seu procés d’aprenentatge i de creixement...

Enfront de moltes irracionalitats que es donen al fer atribucions errònies que generen actituds i conductes que rebutgen, margines o persegueixen les diferències, cal establir el dret a la diversitat en reciprocitat, que implica...

El nen comença a mostrar interès pels altres a partir del 6è mes, abans el seu comportament està lligat a les formes primitives d'exploració del cos. Ch Bühler, diu que els nens de 7-8 mesos comencen a observar-se, a somriure's...

Els primers símptomes del llenguatge infantil estan vinculats a sensacions i necessitats orgàniques: gargoteig, més tard vocalitza sensacions de plaer, desig … és la característica del primer trimestre de vida. A partir d’aquí apareix el plor com a expressió...

Un conte per a poder ser explicat cal que tingui un argument, que podria ser la forma tradicional: presentació dels personatges i problema, acció dels protagonistes i desenllaç. El que és més important és que els protagonistes facin...