Author: Laura Gonzalez

Així com tots els alumnes presenten unes necessitats educatives i requereixen d’uns recursos per accedir al currículum, també els alumnes amb una deficiència motora manifestaran unes necessitats educatives específiques que intentarem identificar...

En primer lloc, cal definir un concepte fonamental i previ, que incidirà en tot el plantejament i desenvolupament del tema. Què entenem per necessitats educatives especials? Un/a alumne/a presentarà necessitats educatives especials...

Cultura = procés, producte, readaptació, intercanvi i difusió constants als llarg de la història dels pobles. Cada cultura és una proposta global d'organització dels grups humans als seu entorns, entenent que els propis éssers humans formen part d'aquest entorn...

Coneixements, valors, tradicions, procediments i tècniques, normes i formes de relació...

En primer lloc, cal definir un concepte fonamental i previ, que incidirà en tot el plantejament i desenvolupament del tema. Què entenem per necessitats educatives especials? Un/a alumne/a presentarà necessitats educatives especials...

Codifiquem quan emetem i descodifiquem quan interpretem. És la necessitat d'un canal de comunicació el que exigeix codificar. El procés s'inicia quan el transmissor dóna el missatge a un codificador...

L’oci és aquella activitat o ocupació que es fa en el període de temps alliberat. L’oci implica tant un temps propi, exclusiu. Es crea una situació d’oci quan la persona decideix i gestiona lliurement les seves activitats...

Entenem per risc social, la limitació d'oportunitats per desenvolupar-se en una societat i moments concrets. Interacció individu/societat amb dificultats...

L'obra és un tractat d'educació, sobre l'art de l'educació. Un art que ha d'imitar a la natura. L'educació és un procés cíclic i integral, "tot per tothom". Integració de l'aprenentatge, apunta a ensenyar primer els principis generals i després...

El desenvolupament comporta la participació dels processos adquisitius socials que interactuen estretament amb els processos maduratius...