Author: Laura Gonzalez

No último tempo os accidentes orixinados nestos adminículos experimentaron un crecemento expoñencial, algúns con resultados de morte outros de intervencións neuroquirúrxicas e hospitalizacións prolongadas. Dada a alarmante cantidade de accidentes nestes xoguetes, aos cales se lles agregaron recentemente os monopatíns, é preciso insistir nas normas de seguridade...

Dende un punto de vista teórico, a combinatoria resulta vital para a resolución de problemas probabilisticos e favorece o desenvolvemento de estratexias e razoamentos aplicables á vida cotiá (técnicas de reconto). En relación coas propias matemáticas conceptos como o número combinatorio resultan fundamentais e relaciónanse...