Author: Santiago

A partir d'un marc conceptual que quedarà definit en el primer punt, el segon intentarà "traduir" en forma de necessitats educatives especials aquelles dificultats més importants en el procés d'aprenentatge‑desenvolupament...

Per a comprendre un nen autista cal ser flexibles mentalment per posar‑nos en una dimensió de la persona que no és l'habitual, sinó que més aviat és l'oposada. Per fidelitat històrica cal remuntar‑se a dos autors pioners en la utilització...