Author: Santiago

La teoria de Piaget es basa en el supòsit que les persones creen activament el seu propi coneixement, actuant sobre objectes, éssers humans i idees i observant els efectes d'aquestes accions. Es tracta d'un procés d'adaptació (a través de l'assimilació i de l'acomodació) i de...

Cada societat considerada en un moment donat del seu desenvo­lupa­ment, té un sistema d'ensenyament que s'imposa a tots els individus amb una força general­ment irresistible. Es inútil creure que podem educar als nostres fills com vulguem. Existeixen costums amb els que...

Entesa així, l'educació és quelcom més ampli que l'escolarització, doncs educar no consisteix solament en transmetre certs continguts o informacions, sinó també a rebre un seguit de valors i a desenvolupar certes actituds vers elles que, plegats, contribueixen...

Tot i que sovint és ben possible que no sapiguem massa bé que significa una escola progressista, també és cert que els ideals de justícia i emancipació, íntimament lligats als de la igualtat i la no discriminació, no podem considerar‑los aliens a la tasca escolar...

De la mateixa manera que ha succeït amb les altres àrees del coneixement, espe-cialment a partir de la dècada dels cinquanta, la sexualitat ha esdevingut objecte d'estudi científic, la qual cosa ha propiciat un canvi substancial en la manera d'entendre ‑i de viure‑ un conjunt...